Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Tietosuojailmoitus

Tämä on Krow Digital Oy:n EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste.
Laadittu 3.1.2021. Viimeisin muutos  9.2.2021.

Tämä tietosuojailmoitus koskee sinua, jos jokin seuraavista pätee:

 • Olet Krow Digital Oy:n asiakas
 • Olet vierailija krow.fi verkkosivulla

1. Rekisterinpitäjä

Krow Digital Oy
Kasarminkatu 39
87500 Kajaani

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Lasse Haukka

3. Rekisterin nimi

Krow Digital Oy:n asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilön tietoja voidaan käsitellä seuraavia tarkoituksia varten:  

 • Asiakassuhteen hoitaminen sekä asiakasyhteydenpito

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja:  

 • Yritys
 • Osoite
 • Sähköpostiosoite
 • Puhelinnumero
 • Yhteyshenkilön nimi

6. Henkilötietojen säilytys

Henkilötietoja säilytetään Krow Digital Oy:n CRM järjestelmässä sähköisessä muodossa.   

7. Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakasta koskevat tiedot saadaan ensisijaisesti asiakkaalta itseltään. Tämän lisäksi voimme saada tietoa seuraavista lähteistä:

 • Käyttäjältä itseltään verkkopalvelussa olevan lomakedatan kautta.
 • Kävijältä itseltään, kun hän vierailee sivustolla (katso kohdasta 11. tarkempi kuvaus)
 • Sivusto sisältää kolmansien osapuolten (kumppanuuksien) evästeitä, jotka ovat mittaus- ja seurantapalveluiden vuoksi sivustolla. Kolmannet osapuolet voivat asettaa evästeitä päätelaitteellesi vieraillessasi sivustolla. Evästeet keräävät pääasiassa teknistä tietoa. Evästeiden käytöstä sivustolla on erillinen maininta, joka on käyttäjän hyväksyttävissä.

Saat tarkempaa tietoja evästeistä evästekäytännöstämme.

8. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

 • Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Tietoja voidaan julkaista siltä osin kuin niin on sovittu asiakkaan kanssa.
 • Tietoja ei säännönmukaisesti siirretä tai luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, pois lukien kohdassa 7 esitettyjen, mahdollisesti käytössä olevien ulkopuolisten palveluiden keräämä data. 

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

10. Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötietoja sisältävän järjestelmän käyttöön ovat oikeutettuja vain ne henkilöt, joilla on työnsä puolesta oikeus käsitellä asiakastietoja. Kullakin käyttäjällä on oma käyttäjätunnus ja salasana järjestelmään. Tiedot kerätään CRM-järjestelmän tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja.

11. Kävijäseuranta

Seuraamme verkkosivujen kävijämäärää Google Analyticsin, sekä Matomon avulla.

Google Analytics
Googlen seurantapalvelu käyttää toimiakseen evästeitä. Seurantaa ei tapahdu, ennen kuin vierailija sallii kolmannen osapuolen evästeiden käyttämisen.

Saat tarkempaa tietoja Analyticsin käytöstä evästekäytännöstämme.

Matomo
Matomon seuranta tapahtuu täysin anonyymisti ja ilman evästeitä. Seurantatiedot tallennetaan ainoastaan tälle sivustolle, jonka palvelin sijaitsee Suomessa. Vierailijaa ei voida yksilöidä tai tunnistaa, eikä seurantadataa välitetä eteenpäin kolmansille osapuolille.

Voit myös halutessasi jättäytyä pois Matomon seurannasta.

You may choose to prevent this website from aggregating and analyzing the actions you take here. Doing so will protect your privacy, but will also prevent the owner from learning from your actions and creating a better experience for you and other users.