LEVILLAS
Sivuston ja verkkokaupan kehitys

Merkittävää liiketoiminnan kasvua näkyvyyden ja verkkopalvelun kehitystyöllä.

Levillas sivuston hakukoneoptimointi asiakaskokemuksen kehitys levi majoitus

Levillas on Levin matkailualueen alueen suurin yksityinen majoitusvaraamo. Heillä on välityksessään yli suosittua 40 huvilaa, mökkiä ja huoneistoa Levin alueelta.

Lähtötilanne ja tavoitteet

Levillas halusi uuden omistajansa myötä kehittää ja kasvattaa liiketoimintaansa. Yhtenä tärkeimmistä kohdista oli verkkokaupan / majoitusvaraamon sekä verkkosivuston kehittäminen. Haluttiin tehostaa yrityksen näkyvyyttä, saada enemmän asiakkaita sivustolle ja tätä kautta enemmän varauksia.

Nykytilanteen analysointi ja kehitystoimet

Projekti käynnistettiin nykytilanteen analyysillä. Selvitimme sivuston toiminnan jaoteltuna kolmeen päätasoon: löydettävyyteen, käyttöliittymään ja ostosprosessiin. Jokaisesta päätason kohdasta havaittiin kehityskohtia, jotka priorisoimme yhdessä asiakkaan kanssa. Näin saimme selkeän kehityspolun ja työjärjestyksen, jossa liiketoiminnan kannalta merkittävimmät kohdat laitetaan kuntoon ensin.

Löydettävyys ja hakukoneoptimointi

Selvitimme Levin alueelle suuntautuvat, suosituimmat majoitusalan hakutermit. Havaitsimme, että verkkosivusto oli ennestään varsin hyvin hakukoneoptimoitu Googleen. Optimointi oli kuitenkin tehty sanoille, joita asiakkaat eivät merkittävässä määrin hakeneet. Me lähdimme kehittämään löydettävyyttä termeille, joita havaitsimme haettavan eniten.

Asiakaskysyntä ja hakukoneoptimointi kohtasivat

Tuloksena merkittävä asiakasmäärän kasvu

Näkyvyyden kehitys haetuimmille termeille alkoi tuoda välittömästi tuloksia. Sivuston teknologisten, rakenteellisten ja sisällöllisten kohtien optimointityöllä saimme Levillas.fi:n nostettua Googlen Top 10 -hakutulosten joukkoon. Ja mikä tärkeintä, niillä hakutermeillä joita asiakkaat hakevat.

Optimointityön tuloksena sivuston kävijämäärät ovat kaksinkertaistuneet. Tämä näkyy liiketoiminnassa lisääntyneinä kauppoina ja majoituskohteiden varausasteiden selkeänä nousuna.

LEVILLAS & KROW

Sivuston ja verkkokaupan kehitys

Käyttöliittymäsuunnittelu

Visuaalinen suunnittelu

Hakukoneoptimointi

Tekninen toteutus (WordPress)

KROW WORK

Voimmeko olla avuksi?

Mika Puurula, henkilökuva

Mika Puurula

CEO, Suunnittelija


Lasse Haukka, henkilökuva

Lasse Haukka

Kehittäjä


Hannu Heikkinen

Suunnittelija

Krow Digital, Kasarminkatu 39, 87500 Kajaani